წლიური 36%

ინვესტიციაზე!

+   მინიმალური კაპიტალი - 1000 $;

+   პროცენტის დარიცხვა - 3% ყოველ თვე 

+   10 წელი მსოფლიო ბაზარზე;​

+   მსოფლიოს 30 ქვეყანაში;

მოითხოვეთ ზარი

2015 წლის აზიის საუკეთესო ბროკერი

2015 წლის ყველაზე ინოვაციური გადაწყვეტილებები აზიის ფინანსურ ბაზრებზე

2015 წლის საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტი
​(ჰონგ კონგი)

2014 წლის საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტი

წლის ბროკერი
​(საერთაშორისო IAFT კონფერენციაზე)


ლიცენზია

კომპანია MasterServices INC-ს, რომელიც წარმოადგენს MFX Capital-ის საინვესტიციო პროგრამას გააჩნია საქმიანობაზე საერთაშორისო საფინანსო სერვისების კომისიისგან
(იხილეთ კომისიის ცხრილში #7)

ხელშეკრულება MFX Capital-ზე იდება პირდაპირ Master Services INC-თან, და თანხის განთავსება ხდება კომპანიის საბანკო ანგარიშზე.

სარეზერვო კაპიტალი

სარეზერვო კაპიტალი შეადგენს სრული ბრუნვის 10%, რომელიც განთავსებულია ჰოლდინგის საბანკო ანგარიშზე Baltikums Bank SA, ლატვიაში. ამის გარდა, საინვესტიციო პროგრამა ითვალისწინებს ქონების ლიკვიდურობის შენარჩუნებას სრული დაბანდებული კაპიტალიდან 39%-ის მოცულობით. 

გლობალური წარმომადგენლობა

ჰოლდინგს MFX Group-ს გააჩნია
10-წლიანი გამოცდილება მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნის საფინანსო ბაზრებზე. 
ჰოლდინგის ოფისები მდებარეობს: რუსეთში, ჩინეთში, ვიეტნამში, მალაიზიაში, ინდონეზიაში, ეგვიპტეში, საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. ჰოლდინგის ყოველთვიური ბრუნვა შეადგენს 60 000 000 დოლარზე ზე მეტს. 

აირჩიეთ MFX Capital-ის ერთ ერთი პროგრამა, გახსენით ანგარიში 1000 $-დან 6, 12 ან 24 თვეზე და მიიღეთ შემოსავალი, რომელიც ბევრად გააუმჯობესებს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას, 


10

წელიწადი მსოფლიო საფინანსო ბაზარზე
(აქედან 3 წელი საქართველოში!)

108 m

(მილიონი) - ჰოლდინგის საერთო აქტივების მოცულობა

8 735$

საშუალო დეპოზიტის მოცულობა

782

თანამშრომელი და პარტნიორი მთელს მსოფლიოში

MFX CAPITAL-ის მოგების გამომუშავების ინსტრუმენტები:

ინვესტიცია მოქმედ ბიზნესში

ბიზნეს ინვესტიციის მეშვეობით შეძენთ საკონტროლო პაკეტს, ან 100% აქციებს კომერციული ორგანიზაციის მიმდინარე  და არანაკლებ 2 წლიანი მოღვაწეობის ისტორიით.

შეძენის შემდეგ კომპანია  MFX Group პროექტის ჩატარებისთვის მუშაობს მისი განვითარებისთვის , რესტრუქტურიზაციის და ბრუნვის გაზრდისთვის, მას შემდეგ, რაც ბიზნესი გაიყიდება იაფად.

სრული ციკლი გაყიდვების პროექტის  არ აღემატება 2 წელს. სარგებელი   ინვესტირებიდან მერყეობს 17% -დან 58% წელიწადში.

უძრავი ქონება

ინვესტიციები უძრავი ქონებაში ხორციელდება არა უმეტეს 2 წლის განმავლობაში.ამავე დროს, კომერციული უძრავი ქონების შეძენილია დემპინგური ფასით (მშენებლობის პროცესში, ან შესაძლებელს ხდის ბაზარზე ფასების დაცემით) განვითარებად ქვეყნებში. ინვესტიციის დაბრუნება საკუთრებაში   (ქირა) და როდესაც იგი გაიყიდება უმაღლეს ფასად. უმეტეს შემთხვევაში, ჰოლდინგი ირჩევს მასშტაბურ პროექტებს, რათა შემდგომში გაყიდოს მათი მცირედით დაინტერესებული პირებზე.

სარგებელი  საინვესტიციო ქონებიდან 25% -დან 80% წელიწადში.

მიკრო სესხები

MFX Capital ხელმძღვანელობს ინვესტიციებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიკროსესხების სპეციალობით  (მიკროსესხები 500$ -მდე  30 დღით).

იმის გამო, რომ მაღალი ლიკვიდურობა ამ სფეროში, ასევე საპროცენტო სარგებლის (20% თვეში), კაპიტალის რეინვესტირება ხდება საშუალოდ ყოველ 20-25 დღის განმავლობაში.

მიკროსესხები ნაწილდება საშუალოდ 15% -35% ინვესტირებული თანხიდან.

 მიმართულება ინვესტიციების მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მერყეობს 45% -დან 176% წელიწადში,  შესაძლო რისკების გათვალისწინებით.

ანგარიშების სახეობები:

12 თვე

$1 000

მინიმალური თანხა

ანგარიშის გასახსნელად აუცილებლად უნდა იქონიოთ პირადობის მოწმობა, მობილური ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი. 

ყოველთვიური შემოსავალი: 3%

საერთო შემოსავალი:  36%

პროცენტის გატანა ყოველთვიურად

ინდივიდუალური კლიენტებისათვის

12 თვე

$25 000

მინიმალური თანხა

პირველი 7 თვე გერიცხებათ 3% ანგარიშზე
მე- 8 თვე და მე-9 თვე გერიცხებათ 4% ანგარიშზე
მე-10 და მე-11 თვე გერიცხებათ 5% ანგარიშზე.
​​​​​​​მე-12 თვეს გერიცხებათ 6% ანგარიშზე

ყოველკვარტალური  შემოსავალი: 

საერთო შემოსავალი: 45%

პროცენტის გატანა კვარტალში ერთხელ

ინდივიდუალური და კორპორატიული კლიენტებისათვის

პერსონალური საინვესტიციო მრჩეველი

თანხის გატანის პრიორიტეტული დამუშავება

24 თვე

$35 000

მინიმალური თანხა

ზრდადი შემოსავლის დაანგარიშების წესი:
პირველი 10 თვე გერიცხებათ 3% ანგარიშზე
მეორე 8 თვე გერიცხებათ 4% ანგარიშზე
ბოლო 6 თვე გერიცხებათ 5% ანგარიშზე.

ყოველთვიური შემოსავალი:
​ზრდადი, 3% - 5%

საერთო შემოსავალი: 92%

პროცენტის გატანა ყოველთვიურად

ინდივიდუალური და კორპორატიული კლიენტებისათვის

პერსონალური საინვესტიციო მრჩეველი

თანხის გატანის პრიორიტეტული დამუშავება

MFX Capital-ის წლიური ანგარიში ინგლისურ ენაზე

(2015 - 2016 წ)

ჩვენი კლიენტების შედეგები:

არ დაკარგოთ დრო! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე საინვესტიციო ექსპერტთან!